Monday, May 13, 2013

Test Canon eos 550d 700 D

Hnub 4/05/2013 kuv sim lub Canon ESO 700D kuj yog thaij tau zoo heev li, Thaij nyob rau hauv kuv tsev. Edit By: CHEN Studio.

No comments:

Post a Comment